Petr MalinaVečer se blíží ...

16. května - 30. června 2009

Pro obrazy ze série nazvané Večer se blíží jsem objevil inspiraci ve městě. Město mne fascinuje jako fenomén. Narodil jsem se v Praze, kde celý svůj dosavadní život žiji. Při různých příležitostech jsem pak pobýval ve městech po celé Evropě. A zvláště pak velká města, jako Londýn, Berlín, Paříž mne fascinují v podstatě již jen svojí existencí. Člověk se střetává s něčím, co bylo budováno po staletí, co se také ale po staletí proměňuje, kdy vlna jednoho architektonického období přelévá druhou a mění konkrétní místa k nepoznání. Samozřejmě, čím také mne velká města fascinují, je kultura, která se v nich soustřeďuje, a která je pro mne hlavním cílem návštěvy těchto metropolí. Ve svých obrazech pak hledám motivy, které odrážejí moje pocity, moji zkušenost, touhu vyjádřit emoce, obrazy slovy těžko zachytitelné. Město v sobě skrývá tisíce podob, které jsou každodenně proměňovány, tisíce nálad, které často jsou naprosto všední, ale někdy jsou fascinujícím způsobem výjimečné. Fascinuje mne nálada podvečera, kdy slunce zapadá, ale obloha je ještě modrá, již barevně hlubší, v kontrastech, a kdy pak i motivy behem dne celkem obyčejné pro mne získávají na zajímavosti.

Petr Malina, květen 2009

Na vernisáži vystoupilo jazzové uskupení ROBERT BALZAR TRIO