Pravoslav Rada, Šárka Radová & Joan Miró

12. dubna - 17. května 2008

Výstava Pravoslava Rady, jeho dcery Šárky a Joana Miró vznikla jako projev obdivu k velkému českému umělci, který jako jeden z mála keramiků v šedesátých letech tvořil na evropské úrovni, vychoval vynikající sochařku Šárku Radovou a zároveň se stal předním popularizátorem moderní keramiky v Čechách. Rada inspirovaný klasickou modernou a pracemi Picassa, Miróa a dalších malířů, kteří pracovali s keramikou, vytvořil originální dílo a stal se již za svého života klasikem. Výstava keramiků Pravoslava a Šárky je doplněna litografiemi Joana Miró, který byl jedním z inspiračních zdrojů jak Pravoslavu Radovi, tak celé jeho generaci.

Světlana a Luboš Jelínkovi