René Krása"Porcelán"

7. - 29. října 2000

Výstava v Galerii ART Chrudim
7.- 29. října 2000

Ke svým pracím bych snad chtěl říci jenom toto:

Nehledám nic jiného, než silný dekorativní účinek. Potěšilo by mě, kdyby se objevil Sigmund Freud s doutníkem, odklepl popel a řekl: "Při pohledu na tyto nádoby nemám kupodivu otřebu pátrat po tajemstvích skrytých v hlubinách. Je to jasné jako facka: čistý projev principu slasti."

René Krása


René Krása s narodil v roce 1951 v Praze. V roce 1976 absolvoval Vysokou školu umělecko průmyslovou – obor keramika a porcelán u profesora Eckerta. Ve svobodném povolání keramika je od roku 1981. Od drobné dekorativní plastiky, kterou vytvářel od poloviny osmdesátých let, se René Krása dostává až k současným porcelánovým objektům a jardinierám. Jeho charakteristickým rukopisem je technika perforování. Vystavoval v Německu, Holandsku a v několika českých městech. Jeho realizace zdobí několik pražských hotelů a reprezentačních prostor firem.
Celkový pohled na výstavu v gotickém podzemí galerie

 


 Výstavě dominovala skupina jardinier

 Téměř barokní dynamika a perforování jsou typickými rysy Krásova díla

 Autor je v poslední době fascinován písmem

 Keramička Darja Čejková si něco myslí,
vzadu redaktor mf DNES Leoš Kučera si to zase zapisuje

 René Krása s kunsthistoričkou PhDr. Milenou Klasovou a keramičkou Darjou Čejkovou