Stanislav Hybler"Návrat"

2. prosince - 20. ledna 2001

Výstava v Galerii ART Chrudim
(2. prosince 2000 – 20. ledna 2001)

Stanislav Hybler se narodil  11. května 1924 v Chrudimi. Po absolvování Umělecko průmyslové dřevařské školy v Chrudimi v roce 1941, byl nasazen na nucenou práci do Vídně. Po válce a absolvování pražské Střední umělecko-průmyslové školy, pracoval jako interiérový architekt v Praze.

Navštěvoval malířské kursy, soukromě studoval figurální malbu na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Často navštěvoval Národní galerii, kde v depozitáři studoval zapůjčené obrazy.

Ve starší tvorbě Stanislava Hyblera lze najít náměty z Českomoravské 
vysočiny, Jizerských hor a zákoutí staré Prahy.

Od poloviny 80. let se věnuje převážně malbě moře. Za svými motivy jezdí po celém světě.

Stanislav Hybler vystavoval v Praze, Jihlavě, Olovstöm (Švédsko), Berouně, Chrudimi a v japonských městech Tokyo, Kobe a Urava.

 

Při sobotní vernisáži galerie "praskala ve švech"


Stanislav Hybler ve svém chrudimském domě