TOYENVýběr z grafického díla z let 1929 - 1967 / The selection of the graphic work from 1929 - 1967

27. dubna - 10. června 2004

Výstava zahrnuje čtyřicet let tvorby Toyen (1929-1967). Vedle půvabných ilustrací a frontispisů jsou ke shlédnutí např. méně známá exlibris či odborníky ceněné obálky s fotokolážemi. Valná většina vystavených artefaktů z poetického předválečného období pochází z konvolutu, který Toyen darovala před odchodem z Československa svému poslednímu českému nakladateli.

The exhibition reflects forty years of Toyen`s work (1929-1969). Besides pleasing illustrations you can also see some less known exlibris and covers with photocollages, which are highly appreciated by experts. The majority of exhibited artefacts is dated back to pre-war period and comes from a collection, which the Toyen had given to her last Czech publisher before she left Czechoslovakia.

Objednejte si katalog