Václav ZemanTváře / FacesPortréty 32 osobností32 Personalities Portraits

14. ledna - 12. února 2006

Václav Zeman, žák Karla Svolinského, se proslavil koncem šedesátých let svými filmovými plakáty. Později se zabýval komerční grafikou a nesoustavně volnou malířskou tvorbou. Ta se vyznačovala jemnou imaginativní malbou s tématy imaginárních portrétů a přírodních prvků.

Speciálně pro výstavu v Galerii ART vytvořil cyklus 32 osobností. V kolekci se potkávají malíři, skladatelé, spisovatelé, herci a herečky, kteří tvoří pestrou společnost výrazných osobností světové a české kultury. Zároveň jsou vyznáním malíře a představením kvalitní portrétní malby, která se v posledních letech pěstuje čím dál méně.


Vaclav Zeman, Karel Svolinsky`s disciple, became famous for his film posters at the end of 1960`s. Later on he was engaged in commercial graphic art. He also devoted some time to painting which was characterized by subtle imaginative paintwork and motifs as imaginary portraits and natural elements.

Especially for ART Gallery he has created a series of 32 personalities. This collection is a meeting of painters, composers, writers, actors and actresses. They altogether represent a motley crowd of unique personalities taken from world as well as Czech cultural life. It can be considered as an artist`s confession, and at the same time as a representation of quality portrait painting, which has been slowly fading away.