Vladimír Komárekgrafika / graphic

16. června - 22. července 2006

Vladimír Komárek se stal legendární postavou na českém grafickém nebi. Byl jedním z mála umělců, jehož dílo oslovilo tisíce milovníků umění bez rozdílu věku či vzdělání. Přestože pracoval s jednoduchými motivy a tlumenou barevností, dokázal vytvořit vlastní imaginativní a velmi duchovní svět.
V malbě i v grafice si malířova fantazie vystačila třeba jen s motivy květin na stole, zrcadla na stěně, židle či skříně. Vytvořil svět ticha a klidu, svět prostých krásných věcí, svět, ve kterém by každý z nás chtěl žít.
Na výstavě v chrudimské Galerii ART je vystaveno 90 dřevorytů, suchých jehel a litografií ze všech období malířova života.

Vladimir Komarek became a legendary character in the Czech graphic scene. He was one of the artists whose work appeals to thousands of art lovers irrespective of age or education. Although he worked with simple motives and grave variety of colours, he managed to create his own imaginative and highly spiritual world.
In painting as well as in graphic his imagination made just with motives of flowers on the table, a mirror on the wall, a chair or a cupboard. He created the world of silence where everybody would like to live.
Gallery art in Chrudim exhibits 90 woodcuts, etchings and litographs dated to all periods of Komarek`s life.