Na návštěvě v ateliéru Zdeňka Mézla

Na návštěvě
v ateliéru Zdeňka Mézla

(21. července 2000)


A Visit in the Studio
(21 July 2000)
 


mezl-karty04.JPG (28797 bytes)
Grafik Zdeněk Mézl ve svém podkrovním ateliéru v Praze
Graphic artist Zdenek Mezl in his attic studio in Prague

 

mezl-karty02.JPG (30479 bytes)

V těch dnech pracoval na unikátní sadě …
Working on a unique set of sheets …

 

mezl-karty01.JPG (32591 bytes)

A zde jsou!
And here they are!

 

mezl-karty03.JPG (35709 bytes)

"Doufám, že se lidem budou líbit".
"I hope peple will like them."