Josef Bolfmalíř a grafik

Josef Bolf, se narodil 7. října 1971 v Praze a studoval na Akademii výtvarných umění v letech 1990 - 1998. 
V roce 1995 byl na stáži v Kongsthögskolanu ve Stockholmu a v roce 1996 studoval na „Akademie der bildenden Künste“ ve Stuttgartu. 
V letech 1996 - 2002 patřil do umělecké skupiny Bezhlavý jezdec, o tři roky později se stal finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2005.

Josef Bolf patří mezi nejvýraznější české malíře současnosti. Náměty jeho obrazů, kreseb i grafik jsou inspirovány dětskými zážitky, které malíř prožil na pražském Jižním městě. Depresivní a melancholická témata, jejichž hrdinové jsou většinou děti, autor často zpracovává proškrabáváním tuše na voskovém papíře, právě tou technikou, kterou používají děti na základní škole. Dětskou nevinnost, symbolizující na jeho kresbách především růžovou barvou, staví do kontrastu s temnou černou plochou. 
Josef Bolf se ve svých dílech navrací do období dětství, na jeho obrazech i kresbách se vyskytují zvláštní postavy, napůl zvířata, napůl lidé. Osamělé postavy vystupují z panelákových pozadí a umocňují tak pocity odlidštěnosti, nostalgie a samoty.