Šárka Radovásochařka a keramička / sculptor and ceramist

"Narodila jsem se v Praze. Po maturitě na gymnaziu jsem vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze.

Po jejím ukončení jsem se věnovala hlavně užitkové keramice a drobné plastice. Vždy jsem považovala za stejně potřebnou a zajímavou "užitou" a "volnou" tvorbu, obě se navzájem ovlivňovaly a prolínaly, přitom rozdíly mezi nimi mizely.

Mám několik zdrojů inspirace. Ráda se nechávám ovlivnit imaginací poezie (Bašó, Hrubín, lidové písně). Nevyčerpatelně mne inspiruje příroda. Vzrušuje mne napětí mezi živou přírodou a civilizací.

Porcelán jsem si zamilovala už na školní praxi v továrně. Umožňuje jemné tvarování detailů, uplatnění jasných i tlumených barev …

Vystavovala jsem v Mnichově, Norimberku, Stuttgartu, Faenze, Miláně, Madridu, Barceloně, Vídni, Stockholmu, Bernu, Budapešti, Kolíně nad Rýnem. V Čechách v Karlových Varech, Chebu, Mariánských lázních, Železném Brodě, Brně, Chrudimi, Kolíně a několikrát v Praze."

 

''I was born in Prague. After graduating from the secondary school, I studied at the VSUP (Academy of Arts, Architecture and Design) in Prague. After finishing university, I was mainly making utility ceramics and small plastic art. I have always considered both ''utility'' and ''free'' creations as equally useful and interesting. Both influence one another and at the same time the differences between them disappear.

I have several sources of inspiration. I like to be influenced by the imagery of poetry (Baso, Hrubin, and folklore songs). I am endlessly inspired by nature. The tension between living nature and civilisation thrills me.

I fell in love with porcelain during my work experience in a factory. It enables great attention to detail and one can use of both clear and toned down colours…

I have exhibited in Munich, Nuremberg, Stuttgart, Faenze, Milan, Madrid, Barcelona, Vienna, Stockholm, Bern, Budapest, and Cologne upon Rhine. In the Czech Republic I have had exhibitions in Karlovy Vary, Cheb, Marianske lazne, Zelezny Brod, Brno, Chrudim and a few times in Prague."