Svatopluk Klimešmalíř / painter

Narozen 10. března 1944 v Praze.

1959-1963 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze
1967-1973 Akademie výtvarných umění v Praze
1973 volné umění
1998 pedagog na Fakultě užitého umění a designu UJEP, Ústí nad Labem
2001-2006 proděkan pro studium na FUUD UJEP, Ústí nad Labem
2003 jmenován docentem
2010 pedagog na FUD UJEP + volné umění

 

Svatopluk Klimeš (1944) se pohybuje na české výtvarné scéně od šedesátých let 20. století. To, co je pro jeho díla charakteristické, je – až na výjimky – práce s ohněm jako s výtvarným výrazovým prostředkem. Její začátky se datují do sedmdesátých let minulého století. Postupně se práce s ohněm v podobě plamene, dýmu, popela a stop, které zanechává na papíře, plátně či jiných hořlavých materiálech, stala charakteristickým a trvalým rysem jeho tvorby.