Zdeněk Mézlmalíř, grafik, sochař a ilustrátor / painter, graphic artist, sculptor and illustrator

Balady a Dekameron

Zdeněk Mézl
České lidové balady I.

dřevoryt / woodcut
7 x 9 cm, 1980
1 300 Kč

Objednat

Zdeněk Mézl
České lidové balady II.

dřevoryt / woodcut
7 x 9 cm, 1980
1 300 Kč

Objednat

Zdeněk Mézl
České lidové balady III.

dřevoryt / woodcut
7 x 9 cm, 1980
1 800 Kč

Objednat

Zdeněk Mézl
Český dekameron II.

dřevoryt / woodcut
15 x 10 cm, 1980
1 800 Kč

Objednat

Zdeněk Mézl
Český dekameron III.

dřevoryt / woodcut
15 x 10 cm, 1980
1 800 Kč

Objednat