Zdeněk Mézlmalíř, grafik, sochař a ilustrátor / painter, graphic artist, sculptor and illustrator

Narodil se 31. října 1934 v Praze. V roce 1960 absolvoval AVU v ateliéru prof. Vladimíra Pukla a prof. Vladimíra Silovského. V letech 1958 až 1959 byl na stipendijním pobytu na AVU v Sofii v ateliéru prof. Tomova.

Od poloviny šedesátých let získal řadu ocenění za ilustrační tvorbu, například v soutěži Nejkrásnější knihy v letech 1967, 1977, 1978. Obdržel hlavní cenu na mezinárodní výstavě knih v Moskvě 1970, cenu na 9. mezinárodním knižním veletrhu v Bologni 1972 a několik nakladatelských cen z celé Evropy.

Uspořádal řadu samostatných výstav a zúčastnil se nespočtu kolektivních výstav v oborech užité grafiky, volné grafiky, exlibris, dřevorytu a dřevořezu doma i v zahraničí. Převážně se věnuje ilustraci a jeho nejužívanější grafickou technikou je dřevoryt.