Česká grafická modernaGrafické listy uměleckých velikánů 1. poloviny 20. století

Svolinský, Šíma

KAREL SVOLINSKÝ

14. leden 1896, Svatý Kopeček u Olomouce - 16. září 1986 Praha

Malíř, grafik, ilustrátor, knižní výtvarník, typograf, scénograf, kostýmní výtvarník. V letech 1945-70 byl profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Studijní cesty podnikl do Německa, Jugoslávie, Francie, Švýcarska, Anglie, Itálie, USA, SSSR, Španělska, Portugalska atd. Působil především jako grafik, hlavně v technice dřevorytu, mědirytiny a litografie. Věnoval se také ilustraci, ve výzdobě knihy navazoval na V. H. Brunnera. Námětem jeho lyricky pojatých a lineárně stylizovaných kreseb a grafických listů byla krása ženského těla a květin, příroda a heroické postavy českých dějin. Typická pro něj byla výrazná barevnost. Navrhl několik vitráží do oken chrámu sv. Víta. V letech 1925 a 1937 získal Grand Prix v Paříži, r. 1928 státní stipendium, r. 1940 Grand Premio v Miláně, r. 1952 byl jmenován Laureátem státní ceny, r. 1956 zasloužilým umělcem a r. 1961 národním umělcem. Ke knižním výzdobám patří především Pamětní kniha hradu Karlštejna, Máchův Máj, T. Dubrovské Černí a modří ptáci, Pohádky Boženy Němcové, Šaldův Selský svatý Václav, Kosmova kronika, bibliofilské výtisky atd.

Karel Svolinský
Dívka

tempera, 60. léta
24 x 16 cm
rámováno

rám

celková velikost 45 x 35 cm

Karel Svolinský
Dívka květina

kamenorytina a litografie, 1948
13,5 x 7,5 cm

Karel Svolinský
Dívka v šátku

tempera, 1980
38 x 25 cm

Karel Svolinský
Dívky - nevěsty (Kytice)

kamenorytina, 1948
31 x 18 cm

Karel Svolinský
Nevěsta v kroji

kamenorytina, 40. léta
29 x 18 cm

Karel Svolinský
Sen noci svatojánské III

heliogravura, 1938
27 x 20 cm

Karel Svolinský
Sen noci svatojánské IV

heliogravura, 1938
27 x 20 cm

Karel Svolinský
Svatební košile

kamenorytina a litografie, 1948
13,5 x 7,5 cm

Karel Svolinský
Vodník

kamenorytina a litografie, 1948
13,5 x 7,5 cm

JOSEF ŠÍMA

19. březen 1891, Jaroměř - 24. červenec 1971 , Paříž

Malíř Josef Šíma vystudoval UMPRUM v letech 1909-1911 a Akademii výtvarných umění v Praze 1911-1914 u profesora V. Bukovace a J. Preislera. V letech 1914-1918 byl na frontě. V roce 1919 se stal asistentem na brněnské technice, kde studoval stavební inženýrství. V roce 1920 přijal místo kresliče kostelních oken v Hendayi, 1921 se usadil v Paříži. V tomto roce se stal členem Devětsilu, překládal francouzské autory a psal do českých avantgardních časopisů. V roce 1928 byl zakládajícím členem pařížské skupiny Le Grand Jeu (Vysoká hra). V 60. letech navrhl a realizoval vitráže pro kostel sv. Jakuba v Remeši, 1968 byla uspořádána velká retrospektiva jeho tvorby v Národní galerii v Praze a v Musée National Art d’Moderne v Paříži. Josef Šíma vytvořil téměř celé své dílo v Paříži a to v letech 1921-1971. Patří zároveň do dějin českého i francouzského umění. Jeho tvorba však zůstala svázána se středoevropským duchovním prostředím, s některými zážitky s dětství a mládí. V roce 1921 se ztotožnil s estetikou L‘ Esprit Nouveau. Jeho puristické tvorby a kresby mu zjednaly vstup do Devětsilu. Puristický program záhy propojen s koloristickým lyrismem mattisovské provenience. V letech 1924-1925 prošel krátkým abstraktním obdobím, jímž se načas zařadil do souvislostí mezinárodního konstruktivismu. Důvěrné přátelství s francouzskými básníky P. J. Jouvem a G. Ribemontem-Dessaignesem a rodící se zájem o surrealismus jej vedly k hledání nové básnické koncepce obrazu, do přeludných krajin imaginace. Josef Šíma se seznámil se skupinou remešských simplistů s nimiž na podzim 1927 založil skupinu Grant Jeu. Tehdy krystalizovala jeho malířská poetika založená na imaginaci, iluminaci a jednotě. Iluminace mu byla zvláštní formou inspirace, zjevení podstaty a původní jednoty světa. Vedla jej k úsilí o obnovení původní jednoty člověka a přírody. Kolem roku 1930 se na nějaký čas staly námětem jeho obrazů krajiny. Jeho obrazy se v tomto duchu v průběhu let měnily, avšak jeho dílo je vždy pokusem o navrácení smyslu lidské existenci.

Josef Šíma
Akt IV

autografie, 1927
22 x 11 cm

Josef Šíma
Božská symfonie

barevný lept, 1930
17 x 13 cm

Josef Šíma
Dva akty

zinkografie, 1928
14 x 10,5 cm

Josef Šíma
Lidé z baru

zinkografie, 1925
18 x 16 cm

Josef Šíma
Putování I

dřevoryt, 1922
14 x 12,5 cm

Josef Šíma
Putování VIII

dřevoryt, 1922
14 x 12,5 cm

Josef Šíma
Suite des avantures galantes

(Po galantních dobrodružstvích)
dřevoryt, 1925
14,5 x 8,5 cm

Josef Šíma
Venuše I

zinkografie, 1925
19 x 11 cm

Josef Šíma
Venuše II

zinkografie, 1925
19 x 11 cm

Josef Šíma
Venuše III

zinkografie, 1925
19 x 11 cm