O autoroviPodoby / Shapes

Karel Šafář se narodil 28. května 1938 v podhorském městečku Rychnově nad Kněžnou. 


 


Druhá doba zrození byla ve dvou letech, kdy začal amundsenovsky žít. Denně objevoval a byl nucen překonávat neznámé krajiny chůze, vzdáleností, přátelství a ostychu. Rozjitřená vnímavost s urputností rozumu - dvojjediné velitelky, jež určovaly směr a sílu jeho života. 

Absolvoval nejprve střední, pak roku 1971 Vysokou školu uměleckého průmyslu v ateliéru knižní ilustrace profesora Karla Svolinského. Stálý svár citu s vůlí ho vede do Indie - bezmála rok tam nabývá jistotu reality jako té nejtvořivější fantazie a představivosti, utváří si tak filosofickou hloubku svého života. 

Vyjadřuje se jistě v kresbě, akvarelech, získává nejvyšší cenu mladého ilustrátora v litografii. 

Z Indie přijíždí nemocen, aby se svou urputností vytvořil vlastní mnohobarevnou grafickou techniku - dostatečně vrstevnatou, schopnou vyjádřit nejniternější bohatost v otisku jeho duše - Šafářovu grafiku. Ta zůstává dlouhých dvacet let svědectvím jeho uzavřenosti před nesnesitelným politickým násilím. Zcela zabrán do své práce studuje princip zla, pokory, moudrosti a lásky. 

Maluje. Na rozdíl od bezprostřednosti a chvějivé pomíjivosti okamžiku jež mu dovolí vyjádřit grafická technika, jeho malba je meditací a rozhovorem, vtíravou vzpomínkou, jindy zase marnou touhou. 

Olej Karla Šafáře je dialog s bohatým prostorem pro toho, kdo umí naslouchat.

Karel Šafář zemřel 10. února 2016 v Praze.

KAREL SAFAR

a painter of clowns, muses and of his biggest muse - Prague

Karel Safar, undoubtedly one of the most prominent Czech artists, was born on 28 May 1938 in Rychnov nad Kneznou. 

He studied at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague under Profesor Karel Svolinský (1967 - 1971).
In the 1970`s he left for India where he created the philosophy depth (jestli to má být filozofická hloubka, tak to bude "philosophical depth") of his life. 

After almost one year in India he came back to Czechoslovakia and started to create his new own art style which describes an inward richness of his soul. In the 1970`s he won the highest award of the young illustrators.


He expresses a tenet of evil, humility, wisdom and love in drawing, aquarell and oil painting. The oil painting of Karel Safar is a dialogue with a rich space for that who knows how to listen to.

Karel Safar is a painter and printmaker who uses well-mastered techniques in order to express his ideas about the meaning of life and the significance of ethical and aesthetic values.


Safar´s Prague is as a landscape which was created by people, craftsmen, builders from whole Europe. He created hundreds of graphic sheets until he r