Luděk Vojtěchovskýrealita abstrakce - fotogramy / reality of abstraction - photograms

4

Luděk Vojtěchovský
Bez názvu / Untitled

fotogram / photogram
opus 278, 28 x 20 cm, 2005

Luděk Vojtěchovský
Bez názvu / Untitled

fotogram / photogram
opus 279, 28 x 20 cm, 2005

Luděk Vojtěchovský
Bez názvu / Untitled

fotogram / photogram
opus 280, 28 x 20 cm, 2005

Luděk Vojtěchovský
Bez názvu / Untitled

opus 281, 28 x 20 cm, 2005

Luděk Vojtěchovský
Bez názvu / Untitled

fotogram / photogram
opus 282, 21 x 21 cm, 2005

Luděk Vojtěchovský
Bez názvu / Untitled

fotogram / photogram
opus 283, 28 x 20 cm, 2005

Luděk Vojtěchovský
Bez názvu / Untitled

fotogram / photogram
opus 285/x, 28 x 20 cm, 2005

Luděk Vojtěchovský
Bez názvu / Untitled

fotogram / photogram
opus 284/x, 28 x 20 cm, 2005

Luděk Vojtěchovský
Bez názvu / Untitled

fotogram / photogram
opus 286/x, 23,8 x 20 cm, 2005