Pablo PicassoLidská komedie / The Human Comedy - 60 grafických listů / 60 graphic sheets

Malíř a jeho modelka Painter and his modell

Malíř a jeho modelka
Le Peintre et son modèle

 

Picasso ve věku dvaasedmdesáti let (měl před sebou ještě celých devatenáct život plodného života!) otevřel skicář a během devíti týdnů v období mezi 27. listopadem 1953 a 3. únorem 1954 vytvořil ve Vallauris sto osmdesát variant kreseb s obsáhlým tématem: vztah muže a ženy. 

Kresby jsou někdy velice cudné, jindy nesmírně erotické a nevypovídají nic o vysokém věku umělce. Často jednoduchou až dětskou čárovou kresbou Picasso poodhaluje vnitřní sexuální napětí, které vždy pulsuje mezi umělcem a modelkou. Lidská komedie je jakýsi intimní deník. Picasso se pustil do práce v čase vyprahlosti, po roztržce s Françoise Gilotovou, která odmítla "žít s historickou památkou". 

Toto Picassovo období je všeobecně považováno za jedno z nejzajímavějších a uveřejněné práce to dokazují. Kresby z cyklu Lidské komedie patří mezi nejvýraznější a nejsžíravější erotické opusy, které kdy Picasso vytvořil. Jako červená nit se skicářem táhne hlavní motiv: malíř a jeho modelka. To je ostatně téma, které Picasso rozvíjel prakticky po celý svůj život, v malbě i v grafice. Často s ironickým, košilatým humorem reviduje svůj život a lásky, zobrazuje muže s velkými břichy či jako opičky na hraní, naopak ženy jsou téměř vždy půvabné až majestátné. 

Během jednoho dne (5.1.1954) vytvořil Picasso dokonce sedmnáct kreseb se zcela novou rekvizitou: maskou. Maskovaný amorek obletující nahou ženu vypadá spíše jako trpaslík a sexuální loudil. Někteří muži s maskou se přitom nápadně Picassovi podobají. Konvolut pokračuje magickými cirkusovými scénami, objeví se i harlekýn a kolombína, Picassem proslavená holubice, lidská sousoší jako z jeho někdejších Metamorfóz. Pak se Picasso znovu vrací do ateliéru, kde je malíř sám se svojí modelkou, než ateliér navštíví čumilové. Na konci Lidské komedie jsou malíř s modelkou opět sami, ale tentokráte oba už pod maskami. S ironií a humorem se vypořádává s minulostí milence; skicářem prochází řada žen, mladičkých i přestárlých, krásných i ošklivých. 

Dvanáct ze sto osmdesáti kreseb vytiskl Mourlot v barevné litografii, větší zbytek kreseb oboustranně vytiskli bratři Draegerové heliogravurou.

 

Cyklus Lidská komedie / Cycle Human comedy
12 barevných litografií / 12 coloured lithographs

"Le Peintre et son modèle" 

Pablo Picasso
Le Peintre et son modèle

barevná litografie / colour lithograph
24 x 32 cm, 27.1. 1954, I.

Pablo Picasso
Le Peintre et son modèle

barevná litografie / colour lithograph
24 x 32 cm, 27.1. 1954, XIV.

Pablo Picasso
Le Peintre et son modèle

barevná litografie / colour lithograph
24 x 32 cm, 29.1. 1954, I.

Pablo Picasso
Le Peintre et son modèle

barevná litografie / colour lithograph
24 x 32 cm, 29.1. 1954, V.

Pablo Picasso
Le Peintre et son modèle

barevná litografie / colour lithograph
24 x 32 cm, 30.1. 1954, I.

Pablo Picasso
Le Peintre et son modèle

barevná litografie / colour lithograph
24 x 32 cm, 30.1. 1954, II.

Pablo Picasso
Le Peintre et son modèle

barevná litografie / colour lithograph
24 x 32 cm, 30.1. 1954, III.

Pablo Picasso
Le Peintre et son modèle

barevná litografie / colour lithograph
24 x 32 cm, 31.1. 1954, II.

Pablo Picasso
Le Peintre et son modèle

barevná litografie / colour lithograph
24 x 32 cm, 3.2. 1954, I.

Pablo Picasso
Le Peintre et son modèle

litografie / lithograph
25 x 19 cm, opus 400, 11.1. 1964
signováno / signed

Pablo Picasso
Le Peintre et son modèle

litografie / lithograph
32 x 24 cm, opus 399, 11.1. 1964
signováno / signed

Pablo Picasso
Le Peintre et son modèle

barevná litografie / colour lithograph
26 x 22 cm, 19.4. 1963
signováno / signed