Pravoslav Rada, Šárka Radová & Joan Miró

Pravoslav Rada - Figury

Pravoslav Rada
Červený anděl / Red Angel

porcelán / porcelain, 2005, 30 cm

Pravoslav Rada
Žlutý anděl / Yellow Angel

porcelán / porcelain, 2005, 31 cm

Pravoslav Rada
Golem

porcelán / porcelain, 2008, 27,5 cm

Pravoslav Rada
Stojící anděl / Standing Angel

porcelán / porcelain, 2008, 28 cm

Pravoslav Rada
Modrý anděl / Blue Angel

porcelán / porcelain, 2002, 24 cm

Pravoslav Rada
Hlavonožec / Head-Leg

šamot / fireclay, 1992, 45 cm

Pravoslav Rada
Kráčející hlavonožec / Striding Head-Leg

šamot / fireclay, 1992, 57 cm
soukromá sbírka / private collection

Pravoslav Rada
Šeptající I / Whispering I

porcelán / porcelain, 1990, 82 cm

Pravoslav Rada
Šeptající II / Whispering II

porcelán / porcelain, 1990, 82 cm