Pravoslav Rada, Šárka Radová & Joan Miró

Šárka Radová - Životopis

Šárka Radová 
Životopis

 

V atelieru keramiky na VŠUP, kde jsem studovala v letech 1967-1974 byla 
relativní svoboda. Už tehdy jsem se vydala cestou figurativní, i když se 
jednalo o drobnější plastiky, často malované, s humornou nadsázkou, nebo 
surrealistické, nedá se mluvit o klasickém sochařství. Měla jsem vždycky 
množství nápadů, které jsem se snažila zrealizovat, vytvářela jsem tedy malé 
věci, vlastně náčrtky, kresbičky z porcelánu, nebo kameniny.
Velké porcelánové plastiky jsem začala dělat až v 90tých letech v 
porcelánce v Lounech. Světlo, prostor, materiálu dost, z jedné strany šumí 
obráběcí stroj, z druhé ještěrky, zezadu hučí pece, pro mne je toto 
prostředí asi inspirativní, zapomenu na všechno, mobil naštěstí nemám, 
hodiny letí a najednou je tma a já se pak plížím halou jako tovární fantom, 
tunelová pec spolehlivě sálá, ve vrátnici bdí služba. Vždycky prožívám 
krásné pracovní dobrodružství. Jsem workoholik? (Asi ne, protože když jsem 
na chalupě, kde mám taky atelier, jsem nohama i rukama zarostlá v záhoně a 
nedokáži se přesadit k práci). Před třemi lety jsem zkusila k porcelánu 
přidat další materiál - papír - a toto téma zdaleka nemám vyčerpané...

Šárka Radová, z rozhovoru pro časopis Xantipa, 2000


Šárka Radová opustila tradiční keramické postupy a vydala se na riskantnější 
cestu směřující spíše do světa sochařského pojetí prostoru a hmoty. Její 
figurální náměty mají široký obsahový rozsah, kde se buď střetává realita se 
snem, nebo se naopak obojí propojuje do nečekaných dějových symbolů. 
Odevzdání se tělu a jeho proměně směřující někam mimo tento rozporuplný 
svět, se stalo dominantní námětovou polohou, která ji tím činí 
charakteristickou a výjimečně osobitou.

František Hodonský, příspěvek do katalogu k výstavě v Mladé frontě 1999


Šárka Radová rozvíjí tvárné platnosti biskvitu s velkou invencí. Dovede 
vytvořit tvar, který absolutní precizností působí zdánlivě odtažitě, a 
přitom jím projevuje osobní pocity s otevřenou odvahou. Neomezuje se v šíři 
podnětů s modelérským citem spojuje vážnost s hravostí, je figuralistka, 
respektuje formu a zároveň v ní nachází možnosti výrazu překvapivě nové.

 Eva Petrová,fragment textu v katalogu výstavy ve Václavských sklepích v Českém Krumlově 2002


Sochy Šárky Radové jsou typické subtilním napětím, sním se autorka zamýšlí 
nad existenciálními tématy, a v souvislostech- někdy překvapivých- klade 
otázky a hledá odpovědi. Obdivuhodná je její soustředěnost a pracovitost, 
která je základem závažného poselství, které nám její sochy přinášejí. Její 
práce nabývají na monumentalitě tak, jak roste její umělecká suverenita.

Jana Orlíková, 4 generace Radů 2006
 
1949 3. května se narodila v Praze.
1967 maturovala na gymnáziu na Náměstí Míru
1967 - 1973 studovala na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové u prof. O. Eckerta
1974 - první výstava v Galerii Mladých v Mánesu
1975 - účastnila se mezinárodního keramického sympozia v aBassano del Grappa 
v Itálii
1976 - Vystavovala v Galerii Fronta s J. Valterovou
1978 - účastnila se mezinárodního sympozia v Siklósi v Maďarsku
1980 - vystavovala se skupinou výtvarníků v Galerii Am Graben ve Vídni a v 
centru Bauhaus v Dessau s J.a P. Radovými, účastnila se mezinárodního 
symposia v Bechyni
1981 - vystavovala v Galerii výtvarného umění v Chebu s J. a P. Radovými. 
1982 - vystavovala v Galerii Fronta s J. a P. Radovými.
1988 - účastnila se mezinárodního sympozia v Karlových Varech.
1992 - stala se členkou Umělecké besedy a od té doby se zúčastnila všech společných a 
členských výstav v Mánesu. Vystavovala v holandském Naardenu v Muzeu J.A. 
Komenského. Vystavovala se skupinou výtvarníků v hale budovy Parlamentu v 
Paříži
1994 - účastnila se mezinárodního symposia v Elektroporcelánu v Lounech. 
Vystavovala v rámci AIC v Domě U kamenného zvonu v Praze
1995 - účastnila se výstavy v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.
1996 - měla samostatnou výstavu v Zámeckých sklepích v Českém Krumlově
1997- vystavovala na radnici ve Wolfsburgu v Německu
1999 - měla samostatnou výstavu v galerii Fronta, která putovala do galerie 
Art Crudim a do Alšovy Jihočeské galerie v Bechyni
2000 - účastnila se kamenosochařského symposia v opuce, pořádané Rabasovou 
galerií v Rakovníku. Začala používat papír jako sochařský materiál
2001 - měla samostatnou výstavu v Chodovské tvrzi. Účastnila české výstavy v 
Severním Devonu v Angflii v Broomhill art gallery
2003 - zúčastnila se jubilejní výstavy Umělecké besedy v Městské knihovně v 
Praze..
2004 - účast na skupinové výstavě Socha pálená v ateliéru na Žižkově. 
Výstava v Galerii XXL v Lounech
2005- výstava v Atriu na Žižkově v Praze, účast na výstavě Gedok v 
Karlsruhe, Mezinárodní keramika u Piaristů ve Vídni
2006- výstava v City centru v Praze, účast na Mezinárodní výstavě keramické 
plastiky v Bildhovenu v Holandsku
2007 - Mezinárodní výstava keramiky v Chodovské tvrzi v Praze, Účast na 
Kunstforu ve Vídni, Účast na členských výstavách Umělecké besedy