Vladimír Komárekgrafika / graphic

Opuštěný ateliér / Deserted Studio


Poslední, nedokončený obraz
The last, unfinished painting

Mistrova satinírka
Master's instrument

Dřevorytová rydla
Graving tools

Poslední paleta
The last palette

Kdo ho navštívil, poznal,
že Vladimír Komárek přísnost jenom předstíral
Those, who have come, realised that
Vladimir Komarek only pretended his strictness


Budík, hlásící německy: "Es ist elf Uhr!",
přivezli před časem návštěvníci z Německa
s přáním, aby ho Mistr vyměnil za obraz
An alarm clock brought by some
German visitors wishing to exchange it
for one of Master's painting


Zůstanou prázdná
They will remain empty