Světová grafická avantgarda
World graphic avantgarde
 
 

Soubor Světová grafická avantgarda XX. století představuje umělce dvacátého století, kteří položili základ modernímu umění a dodnes ovlivňují a inspirují své následovníky.