MARC CHAGALL
grafika / graphic
 

 

Lepty / Etchings

Cirkus
Cirque

Milenci & květiny
Lovers & Flowers

Bible

Ostatní
Other

Marc Chagall a grafika

Chagallovi bylo 33 let, když ho Ambroise Vollard požádal, aby vytvořil své první grafické tisky v technice leptu. O třicet let později, když bylo Chagallovi 63 let, přišel k pařížským tiskařům bratřím Mourlotům a začal se učit technice litografie. Do svých 98 let vytvořil  v grafických technikách monumentální dílo, obsahující několik tisíc mistrovských prací, které dodnes udivují svým rozsahem a jedinečností.
Chagall was thirty-three years old when Ambroise Vollard asked him to create his first graphic sheets by using the technique of etching. Thirty years later Chagall aged sixty-three came to Mourlot brothers, Paris printers, and started to study the technology of litograph. Until he was ninety-eight he created monumental graphic work containing thousands of masterpieces which still fascinate with their extent and uniqueness.

 


 Objednejte si katalog

 

  


home