OTA JANEČEK
Grafika / Graphics
70. léta / 70th years
 

  

 

 

 

Ota Janeček
Konec zpívání / End of Singing

litografie / lithograph, 14 x 21
1970
  


 

 

 

Ota Janeček
Zamyšlená / Thoughtful

linoryt / linocut, 21 x 16 cm
1970, opus 475
 

 

 

 

 

 

 

Ota Janeček
Torzo / Torso

linoryt / linocut, 16 x 8,5 cm
 1972
 

 

 

 

 

 

 

 

Ota Janeček
Dívka se šálou / Girl with Scarf

 suchá jehla / drypoint, 13 x 18
1973, opus 512
 

 

 

 

 

 

 

Ota Janeček
Ptáček / Bird

linoryt / linocut, 5 x 3 cm
1973
 

 

 
 

 

Ota Janeček
Smutný ptáček / Tearful Bird

linoryt / linocut, 4,5 x 6,5
 1973
 

 

 

 

 


 

Ota Janeček
Dívčí půlakt / Girl half-nude

linoryt / linocut, 39 x 35
 1974, opus 535
 

 

 

 

 

 

 

 

Ota Janeček
Dívčí půlakt v černé / Girl half-nude in Black

linoryt / linocut, 7,5 x 6 cm
 1974, opus 534
 

 

 

 

 

 

 

Ota Janeček
Velký dívčí profil / Big Girl Profile

linoryt / linocut, 24 x 30 cm
1974, opus 536
 

  

 

 

 

Ota Janeček
Polibek s ptáčkem / Kiss with Bird

linoryt / linocut, 15 x 10 cm
 1975
 

 

 


 

 

 

Ota Janeček
Protahující se dívka / Lolling Girl

linoryt / linocut, 25 x 16,5 cm
 1975, opus 546
 

 

 

 

 

 

 

 

Ota Janeček
Dívka s dlouhými vlasy / Girl with Long Hair

linoryt / linocut, 36 x 28 cm
 1976, opus 595
 

 

 

 

 

 

 

Ota Janeček
Profil dívky / Girl Profile

linoryt / linocut, 23 x 36 cm
 1977
 

 


 

 

 

 

Ota Janeček
Profil dívky s malou náušnicí / Girl Profile with small Eea-ring

linoryt / linocut, 23 x 36 cm
 1977
 

 

 

 

 

 

 

Ota Janeček
Smutná / Sad

linoryt / linocut, 7 x 4,5 cm
 1977
 

 

 

 

 

 

 

Ota Janeček
Kohout / Cock

linoryt / linocut, 11,5 x 12,5
 1978
 

 

 

 

 

 

 

Ota Janeček
Kubánka s náušnicí / Cuban with Ear-ring

linoryt / linocut, 25,5 x 16 cm
 1978, opus 623
 

 

 

 

 

 

Ota Janeček
Plačící dívka / Crying Girl

linoryt / linocut, 12,5 x 8,5
 1978, opus 637

 

 

 

 

 

 

 

Ota Janeček
Zasněná / Dreamy

linoryt / linocut, 34 x 21 cm
 1978
 

 

 

 

 

 

 

 

Ota Janeček
Zelenoočka / Girl with Green Eyes

suchá jehla / dry point, 17,5 x 12 cm
 1978
 

 

 

 

 

 

 

 

Ota Janeček
Dívčí akt z profilu / Girl nude from Profile

suchá jehla / dry point, 14 x 5,5 cm
 1979
 

 

 

 

 

 

 

 

Ota Janeček
Dívka s hlavou v dlaních / Girl with Head in open hands

suchá jehla / dry point, 9,5 x 6 cm
 1979
 

 

 

 

 

 

 

Ota Janeček
Námluvy / Love-making

kresba tuší / ink drawing, 21 x 14 cm
 1979
 

 

 

 

 

 

 

Ota Janeček
Stojící dívka / Standing Girl

suchá jehla / dry point, 30,5 x 21,5 cm
 1979, opus 645
 

 

 

 

 

 

zpět / back
home