IGOR KITZBERGER - SCULPTURES - SOCHY
 


Igor Kitzberger

* 1963
sochař /
sculptor
 


 

Igor Kitzberger se narodil 24. 5. 1963.
Rozhodnutí, stát se sochařem, se zrodilo v dílně jeho otce, uměleckého kováře.
V letech 1978 - 1982 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově, obor umělecký kovář.
V letech 1984 - 1990 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, obor sochařství.
Od roku 1990 realizuje ve své dílně plastiky z bronzu a oceli.
 

Igor Kitzberger was born on May 24th 1963.

The decision to become a sculptor was made in the workshop of his father who was an art blackmith. Between 1978 - 1982, he attended the school of Applied Art in Turnov, subject art blacksmithery. 
In the years 1984 - 1990, he studied at the Academy
of Fine Arts in Bratislava, subject sculpture. Since 1990, Kitzberger has been creating steel and bronze sculptures.

 Bronzy

Lité bronzy

 

Texty o umělciPodívejte se 
do umělcova ateliéru

Visit artist's studio