BOHUSLAV REYNEK

GRAFIKA 1920 - 1967
GRAPHIC 1920 - 1967
 

26. červenec - 26. říjen 2011Prodejní nabídku grafik najdete zde


 


1
20. léta

2
30.-40. léta

3
30. - 40. léta

4
1950 - 1955
5
1956 - 1959
6
60. léta
VZPOMÍNKY
(only czech)
O AUTOROVI
ABOUT AUTHOR
       

Bohuslav Reynek, básník a grafik, prožil většinu života v dobrovolné samotě svého petrkovského statku. Ve třicátých letech inspiroval českou uměleckou modernu a sám se nenechal ovlivnit dobovými směry a trendy. Pronásledován osudem a nepřízní nacistické i komunistické doby, žil prostě se svojí ženou, syny, básněmi a grafikou, kterou škrabal po nocích za světla svíčky do měděných destiček. Od šedesátých let se stává kultovní postavou intelektuální scény. Aniž by se náhlou slávou nechal ovlivnit, zemřel tiše - tak jak psal, kreslil a žil.

Současná výstava v Galerii ART Chrudim obsahuje 70 grafických listů z let 1920 až 1967. Vedle sebe jsou vystaveny listy, u jejichž tisku byl Bohuslav Reynek i listy, které jeho syn Daniel vytiskl po otcově smrti. Ten tiskl všechny grafiky od roku 1947 až do smrti Bohuslava Reynka. V dějinách umění se tak jedná o výjimečný případ, kdy i po smrti autora je zajištěna dokonalá kvalita a autenticita grafického listu.

Bohuslav Reynek, a poet and graphic artist, spent the most of his life in voluntary solitude of his estate in Petrkov. In the 30`s he inspired Czech modern artists as well as he himself was inspired by the trends ot that time. Persecuted by fate and disfavour of German and Communist era, he led a simple life with his wife, sons, poems and graphics, which he was scraping into copper plates by candlelight. From the 60`s he becomes a cult figure of intellectual scene. Without being influenced by his fame he died quietly – as he wrote, drew and lived.

 

 home