JOSEF PROCHÁZKA

Tahy noci
Movements of Nightkresby z let 2002 - 2004
drawing from 2002 to 2004


KRESBY V BÍLÉ
DRAWING IN WHITE

KRESBY V ČERNÉ
DRAWING IN BLACK

O AUTOROVI
ABOUT AUTOR

VERNISÁŽ
VERNISAGE
"Vstup do Procházkova umění je kupodivu snadný. Stačí důvěra, nepředpojatost. Kreslí totiž věci, které jakoby už odněkdud známe, na které si najednou dokážeme rozvzpomenout ..."
                                                                                                                           Jiří Hůla


 


Výstava proběhla od 29. ledna do 28. února 2005home