Jan Zrzavý

 

Jan Zrzavý, *5. 11. 1890, †12. 10. 1977, český malíř, grafik, ilustrátor a scénograf, významný představitel české výtvarné avantgardy nastupující začátkem 20. stol. 

Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Zakládající člen skupiny Sursum, člen Spolku výtvarných umělců Mánes, Tvrdošíjných, Umělecké besedy, Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Ve 20. letech podnikal cesty do Itálie, Belgie, pobýval ve Francii. První etapa tvorby (Údolí smutku, Nokturno, Zátiší s konvalinkami, Utrpení) je charakteristická spojením českého secesního symbolismu a expresionismu s prvky kubismu. Ovlivněn B. Kubištou, J. Váchalem, inspirován italskou renesancí, zejména Raffaelem a Leonardem. Po 1. světové válce jeho tvorba vyústila ve formální harmonizaci obrazu a typický abstrahující lyrický a snově měkký tvar (Melancholie, Přítelkyně). V druhé etapě tvorby (od 20. let 20. stol.) se věnoval převážně krajinomalbě (Camaret, San Marco v noci, San Marco ve dne, Ostravské haldy), v níž vytvořil malířskou metaforu pocitu splynutí s přírodními silami harmonie, klidu, trvání. Od pol. 30. let opouštěl pastelově poetický kolorit ve prospěch sytější barvy. Za 2. světové války se v jeho krajinách objevovala osudovost a baladičnost (Via Appia), vedle motivu smrti však i naděje (Benátské zátiší). Pro celou tvorbu bylo příznačné setrvávání u jednoho motivu (zejména motiv Kleopatry). Významný ilustrátor (K. H. Mácha Máj, K. J. Erben Kytice) a scénograf (A. Dvořák Armida).

Podrobný životopis

Jan Zrzavy (1890-1977), an acclaimed Czech painter, graphic artist, illustrator and scenic designer. 

Zrzavy was an important protagonist of the Czech avantgarde of the early twentieth century. He studied at the Academy of Applied Arts in Prague, was a founding member of art group Sursum, and a member of many important artists' associations and societies, eg. the Association of Artists Manes. In the 1920s, Zrzavy embarked upon trips to Italy, Belgium and he spend some time in France. The first period of his work (The Valley of Sadness, Nocturne, Suffering) is characteristic of the union of symbolism of the Czech Art Nouveau with expressionism enriched by cubistic elements. Zrzavy was influenced and inspired by Italian Renaissance, namely by Raffael and Leonardo. After the WWI, his works expressed the typical lyrical and soft dreamlike contour (Melancholy, The Girl-Friend). In the second period (from the 1920s), Zrzavy mostly painted landscape (Camaret, San Marco at Night, Ostrava Heaps), in which he created a unique artist's metaphore in combination of natural forces, composure and endurance. From the middle of the 1930s, he began to replace pastel tones for richer colours. During the WWII, his works displayed balladic tendecies (Via Appia), fatality and hope (Venice). Zrzavy was also an eminent illustrator (K. H. Macha's Maj, K. J. Erben's Kytice).
Jan Zrzavý
(foto Josef Ehm)


www.galerieart.cz